Saisonzeiten 2018

A-Saison 
16.06.18-15.09.18

B-Saison   
03.03.18-16.06.18
15.09.18-03.11.18
22.12.18-06.01.19

C-Saison:
08.01.18-03.03.18
03.11.18-22.12.18